Se connecter
Patiënt & Familie

Hartrevalidatie

22 april 2022

Als u werd opgenomen voor coronair lijden, hartfalen of cardiale heelkunde wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de hartrevalidatie.

Met de hartrevalidatie willen zorgverleners van verschillende disciplines u helpen zo snel mogelijk weer "de oude” te worden, zodat u uw werk en hobby’s weer kan opnemen. Bovendien willen we u helpen een gezondere levenswijze aan te nemen met meer beweging, gezonde voeding en rookstop. Ook is er aandacht voor uw psychisch welzijn en leren we u omgaan met spanningen en stress. Het zal niet enkel uw herstel bevorderen maar ook helpen om nieuwe problemen te voorkomen. Hierdoor kunt u uw risico op nieuwe hartproblemen verminderen.

A)Team

U wordt begeleid door een multidisciplinair team dat bestaat uit een arts, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen en de sociale dienst nl. maatschappelijk werkers.

Gespecialiseerde kinesitherapeuten helpen je met een persoonlijk trainingsprogramma om je conditie te verbeteren en zo meer zelfvertrouwen te krijgen in je functioneren. Dit gebeurt meestal in kleine groepjes.

Bij opstart en einde van de revalidatie wordt je gezien door de diëtist. Na evaluatie van buikomtrek, gewicht, vetpercentage, body mass index (BMI) en eetpatroon wordt informatie gegeven over gezonde voeding. Specifieke voedingsrichtlijnen voor hartfalen patiënten worden ook besproken.

Bij de psychologe kun je terecht voor één of meerdere gesprekken. Tijdens het gesprek kunnen verschillende thema's aan bod komen: het verwerkingsproces van je hartprobleem met eventuele angst- en/of depressieve klachten, stresshantering, relationele moeilijkheden, rookstop, motiveren tot een aangepaste levensstijl ... Zowel jij als je partner zijn welkom voor een gesprek.

De maatschappelijk werkers zijn er voor jou om informatie te geven, thuishulp te regelen, eventueel tussenkomst in de verplaatsingskosten te voorzien, je werkhervatting te begeleiden, …. Je kan met al jullie praktische vragen bij hen terecht.

Tijdens je opname ontmoet je de hartfalenverpleegkundige. Hij of zij heeft een overzicht van je medisch dossier en volgt je tijdens controles en toekomstige ziekenhuisopnames op in overleg met de artsen. Als je vragen hebt over je hartfalendiagnose, leefregels (vocht- en zoutbeperking), medicatie, defibrillator of biventriculaire pacemaker … kun je hen telefonisch of via e-mail contacteren.

Rookstopbegeleiding kan tevens voorzien worden.

B) Infosessie

Het multidisciplinaire team organiseert infosessies waarop ook je partner op uitgenodigd is. De arts, kinesitherapeut, psychologe en diëtiste geven uitleg over de aanpak van hartziekten.

Veel patiënten en hun familie blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de oorzaken van hartproblemen, de behandeling, de preventieve aanpak en hun eigen aandeel in het herstel. Door de correcte informatie hieromtrent bent u meer overtuigd om de nodige aanpassingen van uw leefgewoonten door te voeren. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van uw gezondheid en verkleint het risico van nieuwe hartproblemen. Het contact met ‘lotgenoten’ kan daarenboven een belangrijke steun betekenen in de verwerking van uw hartaandoening. Ook uw eventuele partner is op deze samenkomsten van harte welkom. Deze sessies maken een essentieel deel uit van uw persoonlijk revalidatieprogramma.

C) Praktijk

De hartrevalidatie kan opgesplitst worden in twee fasen:

 • Hospitalisatie fase: u bent nog opgenomen in het ziekenhuis
 • Ambulante fase: u bent thuis maar komt op regelmatige tijdstippen naar het ziekenhuis voor het revalidatie programma

1) Hospitalisatie fase

Om het ambulante revalidatieprogramma te starten dient men een aanvraag in te dienen tijdens de hospitalisatie. Deze papieren worden in orde gebracht door de kinesitherapeut of sociaal assistent die u opzoekt op de kamer. Bij ontslag krijgt u dan een afspraak mee voor de eerste revalidatie sessie.

Op de kamer start u ook reeds met lichte oefeningen.

2) Ambulante fase

De ambulante revalidatie bestaat uit 45 sessies die (binnen een periode van 6 maanden na de initiële ziekenhuisopname) kunnen samen gesteld worden volgens uw noden. Zo zorgt het hartrevalidatie programma niet enkel voor een verbetering van de inspanningscapaciteit maar ook voor een preventieve aanpak van de risicofactoren.

Evaluatie bij start/einde

Bij aanvang van de ambulante revalidatie wordt u op verschillende vlakken geëvalueerd, zodat de behandeling op uw noden kan worden afgestemd.

De evaluatie bestaat uit:

 • Ergospirometrietest bij de cardioloog
 • Verzamelen van medische voorgeschiedenis, medicatie en risicofactoren
 • Spier- en vetpercentage, BMI en buikomtrek door de diëtist
 • Meting van de levenskwaliteit met behulp van een vragenlijst
 • Inspanningstest : de kinesitherapeut laat u 6 minuten stappen en noteert hoeveel meter u kunt afleggen
 • Bloedafname: om zicht te krijgen op de risicofactoren zoals cholesterol

Op basis van deze evaluatie kunnen we de vooruitgang bij het beëindigen van de revalidatie meten, maar kunnen we ook de nodige doorverwijzingen doen.

Relaxatie

Langdurige stress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Uw hart moet harder werken in een stress situatie: de hartslag stijgt en de bloeddruk neemt toe. Bovendien gaan stressvolle periodes ook vaak gepaard met een ongezonde leefgewoonte: minder beweging, meer roken en ongezond eten. Al deze factoren hebben ook een negatief effect op hart- en vaatziekten.

Tijdens de hartrevalidatie kan u deelnemen aan relaxatiesessies (individueel of in groep). De kinesitherapeut zal u hier informatie over geven tijdens de start evaluatie.

Continue opvolging

De evaluatie bij aanvang van de revalidatie wordt besproken op de wekelijkse teamvergadering om zo een concreet actieprogramma op te stellen. Bovendien worden op deze vergaderingen met alle leden van het multidisciplinair team ook vorderingen en mogelijke problemen besproken.

Onderhoudsfase

Indien gewenst, kan de patiënt (na afloop van het normale hartrevalidatie programma) deel nemen aan een ouderhoudsprogramma tijdens een avondsessie. Zo kunt u werk en begeleide lichaamsbeweging combineren.

D) Kunt u terecht in een hartrevalidatiecentrum ?

U komt enkel voor gespecialiseerde hartrevalidatie in aanmerking, als u in een ziekenhuis met een gespecialiseerd hartrevalidatiecentrum gehospitaliseerd werd wegens 1 van onderstaande hartaandoeningen:

 • acuut myocardinfarct
 • kransslagaderchirurgie
 • therapeutische percutane endovasculaire ingreep op het hart en/of de kransslagaders onder controle door medische beeldvorming
 • heelkundige ingreep wegens aangeboren of verworven misvorming van het hart of wegens klepletsel
 • hart- en/of longtransplantatie
 • cardiomyopathie met dysfunctie van de linkerhartkamer 

In ziekenhuizen die niet worden vermeld op de lijst van gespecialiseerde hartrevalidatiecentra, werkt er geen gespecialiseerde arts in hartrevalidatie. Deze ziekenhuizen zullen u alleen (op basis van een andere reglementering) een minder intensieve behandeling kunnen aanbieden. Ook als u aan een andere hartaandoening lijdt, kunt u alleen (op basis van een andere reglementering) in aanmerking komen voor een minder intensieve behandeling.

E) Wat moet u zelf bekostigen ?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor uw revalidatieprogramma (derdebetalersregeling). Per dag van revalidatie komt het meer bepaald tegemoet in de kosten van één revalidatiezitting. 

U betaalt wel een persoonlijk aandeel (remgeld) voor elke revalidatiezitting die verricht wordt in het kader van het revalidatieprogramma. Dit persoonlijk aandeel verschilt naargelang u een gewone rechthebbende bent dan wel kan genieten van het voorkeurtarief.

Tijdens de eerste evaluatie en ten minste een deel van het revalidatieprogramma, bent u gehospitaliseerd. U betaalt de gebruikelijke kosten verbonden aan dit ziekenhuisverblijf.

Op de dagen dat u het revalidatieprogramma volgt, kan u voor diezelfde dag geen tegemoetkoming meer krijgen voor:

 • een raadpleging bij de internist, de pediater of de cardioloog
 • een kinesitherapie- of fysiotherapieverstrekking
 • andere revalidatieverstrekkingen
   

Voor de revalidatiezittingen waarvoor toezicht op de cardiorespiratoire functie nodig is, moet u niets betalen voor dit toezicht.

historymenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram