Se connecter
VerpleegstersZorgverleners

Opleiding: Postgraduaat Hartfalen

5 juli 2022

Dit postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgian Heart Failure Nurses, de Belgian Working Group on Cardiovascular Nursing en de Belgian Working Group on Heart Failure. De lespakketten worden verzorgd door nationale en internationale specialisten binnen de hartfalenzorg te samen met ervaren hartfalenverpleegkundigen en paramedici.

Doelgroep

Het postgraduaat richt zich tot professionals die in hun beroepspraktijk in aanraking kan komen met personen met hartfalen. Voorkennis van de werking van het hart is noodzakelijk.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot het postgraduaat te worden toegelaten, moet een kandidaat beschikken over een diploma van bachelor of master of een hiermee gelijkgesteld diploma. Kandidaten die hieraan niet voldoen mogen deelnemen aan de opleiding, maar zij verwerven slechts een attest van deelname. Kandidaten kunnen inschrijven voor aparte modules na contactname en goedkeuring van de opleidingscoördinator.

Vorm en inhoud

De opleiding zal alle aspecten van hartfalen belichten. Enerzijds worden acuut , chronisch en eind stadium hartfalen en anderzijds de pathofysiologie, de diagnosestelling en de behandeling toegelicht. Bijkomend worden thema’s aangehaald rond juridische, ethische en psychosociale aspecten evenals communicatieve vaardigheden en motivationele gesprekstechnieken.

De theoretische inzichten kunnen in verschillende praktijken teruggekoppeld worden d.m.v. stage in algemene en universitaire ziekenhuizen en eerstelijnspraktijken in Vlaanderen.

Daarnaast kan een kandidaat zich verdiepen in enkele aspecten van de hartfalenzorg door de keuzelesdagen. De docenten zullen voornamelijk gebruik maken van casuïstiek om een koppeling te maken tussen theorie en praktijk.

Het postgraduaat heeft een waarde van 20 studiepunten verdeeld over 5 modules:

  • Module 1: De persoon met acuut hartfalen
  • Module 2: De persoon met chronisch hartfalen intra muros
  • Module 3: De persoon met chronisch hartfalen extra muros
  • Module 4: De persoon met eindstadium hartfalen
  • Module 5: Klinische hartfalenpraktijk

Het postgraduaat wordt ingericht in het Nederlands, echter is het noodzakelijk om voldoende leesvaardig te zijn in het Engels om alle lesinhouden te begrijpen (bv. lespresentaties en wetenschappelijke literatuur). De evaluatie van het postgraduaat gebeurt per module tijdens de januari en juni examenzittijd. Het getuigschrift “Postgraduaat in hartfalen” wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van al de lessen heeft bijgewoond en geslaagd is voor de examens en stage

Praktisch

De lessen zijn verspreid over 20 dagen in een volledig academiejaar en vinden (voornamelijk) plaats op vrijdag van 8u30 tot 17u00. Bijkomend dien je 8 dagen stage te doen. 

De opleiding vindt plaats op 3 locaties:

De opleidingscoördinator van de opleiding is Jan Vercammen: jan.vercammen@zol.be.

Studiegeld en inschrijven

https://www.ucll.be/studeren/inschrijven

historymenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram