Se connecter
VerpleegstersZorgverleners

Belgische hartfalenverpleegkundigen (BHFN)

11 april 2023

De werkgroep ‘Belgische hartfalenverpleegkundigen’ werd in 2006 opgericht met als doel de Belgische hartfalenverpleegkundigen te verenigen.

Eind 2010 werd er een naamsverandering doorgevoerd. De officiële naam van de werkgroep is sindsdien ‘Belgian Heart Failure Nurses’ (BHFN). De BHFN werken samen met de cardiologen van de ‘Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function’ (BWGHF). Sinds 2011 maken de Belgian Heart Failure Nurses ook deel uit van de Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde (BWGCVN).

De werkgroep bestaat uit Nederlands- en Franstalige verpleegkundigen die meehelpen aan de gespecialiseerde zorg aan patiënten met hartfalen, gebaseerd op de meest recente Europese hartfalenrichtlijnen.

Doelstellingen

De huidige doelstellingen van de Special Interest Group ‘Belgian Heart Failure Nurses’ zijn:

  • Netwerkfunctie en informatiepunt voor hartfalenverpleegkundigen, verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten met hartfalen als werkdomein.
  • De deskundigheid bevorderen van de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg aan patiënten met hartfalen.
  • Signaleren van recente ontwikkelingen en hierop anticiperen.
  • Het ondernemen en steunen van activiteiten met het oog op het bevorderen van de cardiovasculaire gezondheid (bv. Week van het hart en Heart Failure Awareness day) in samenwerking met de BWGCVN en de BWGHF.

Bijeenkomsten

De werkgroep komt een 3-tal keer per jaar samen voor een BHFN-meeting. Tijdens deze meetings wordt gesproken over relevante topics binnen de hartfalenzorg. De bedoeling is dat hartfalenverpleegkundigen van elkaar kunnen leren: hoe pakken zij de hartfalenzorg binnen hun centrum aan? Er wordt ook gekeken naar nieuwe evoluties binnen de hartfalenzorg en naar interessante symposia omtrent hartfalen.

De voertaal tijdens de BHFN-meetings is Engels. Ook het informeren van de hartfalenverpleegkundigen via e-mail gebeurt in het Engels. De keuze van het Engels als voertaal beoogt de verschillende taalachtergrond (Nederlands- of Franstalig) tussen de leden te overbruggen en verdere professionalisering aan te moedigen.

Bestuur

Een hartfalenverpleegkundige?

De hartfalenverpleegkundige staat samen met het multidisciplinair team in voor de uitvoering van een hartfalenprogramma.

Ze kan verantwoordelijk zijn voor volgende taken in de zorg voor patiënten met hartfalen:

  • verpleegkundige consultaties aan bed,
  • verpleegkundig spreekuur,
  • patiëntenvoorlichting,
  • ontwikkelen van zorgpaden,
  • enz.

Dit alles met het oog op het ondersteunen van het zelfzorgmanagement en het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënt.

Het takenpakket van de hartfalenverpleegkundige en de invulling van een hartfalenprogramma liggen echter niet vast en kunnen door het ziekenhuis zelf bepaald worden.

historymenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram