Se connecter
Patiënt & Familie

Wat kunnen verpleegkundigen voor je doen ?

21 maart 2022

Wat kan de thuisverpleegkundige voor u doen?

Na je diagnose van hartfalen of wanneer je erg verzwakt bent door een achteruitgaan van je hartfalen, kan het allemaal wat veel zijn om op te letten en bij te houden.

Weet dat je steeds kan beroep doen op een thuisverpleegkundige. Zij of hij kan je helpen met je persoonlijke hygiëne, maar ook met je hartfalenzorg. Ze kunnen samen met jou je gewicht en bloeddruk opvolgen en correct noteren in je hartfalendagboek.

Daarnaast kunnen ze ook je medicatie klaarzetten zodat je elke dag, op het juiste moment de juiste pil inneemt.

Ze kunnen je de nodige levensstijlmaatregelen helpen herinneren.

Tevens kunnen ze helpen in het herkennen van alarmsymptomen en je huisarts of hartfalenverpleegkundige contacteren voor overleg.

Wat kan de hartfalenverpleegkundige voor u doen?

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van patiënten met hartfalen. Zij of hij is je vast contactpersoon in het ziekenhuis, bij je cardioloog. Veelal starten de eerste contacten met de hartfalenverpleegkundige(n) al in de ziekenhuisfase. Indien mogelijk bezoekt zij of hij je al tijdens de ziekenhuisopname. De hartfalenverpleegkundige bezorgt je een hartfalendagboek. Het is de bedoeling dat je dit persoonlijke dagboek bijhoudt en bij elk bezoek aan de hartfalenverpleegkundige, huisarts of cardioloog meeneemt.

De hartfalenverpleegkundige :

  • Informeert u over uw ziekte en hoe u hiermee om kunt gaan.
  • Leert u een balans te vinden tussen rust en activiteit.
  • Leert u de omgang met en het gebruik van medicijnen.
  • Geeft u in samenwerking met de diëtist advies over voeding en vochtinname.
  • Leert u om te gaan met emotionele aspecten.
  • Leert u bij verergering van klachten uw symptomen te benoemen.
  • Begeleidt de mantelzorg.
  • Onderhoudt contacten met andere zorgverleners zoals de diëtiste, de kinesitherapeut en de thuiszorg.
  • Is aanspreekpunt bij vragen of problemen en gemakkelijk bereikbaar.
historymenucross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram